بازدید اعضاء دبیرخانه کنگره بین المللی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی از خبرگزاری ابنا

دبیر علمی کنگره و معاون بین الملل موسسه البیان با ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه کنگره گفت: «علامه ملاعبدالله بهابادی علیرغم همه تألیفات و خدماتی که به تشیع داشته و همچنین جنبه بین المللی این شخصیت، گمنام و ناشناخته باقی مانده است و ما باید با کمک شما و ظرفیت های بین المللی شما انشاالله ایشان را به جامعه علمی در سطح بین المللی معرفی نماییم.»

دکتر عبدیپور با اشاره به تفسیر غلط از دوره صفویه و نقش علما در آن دوره، بر لزوم تبیین تأثیر حکومت صفوی در گسترش اسلام و تشیع و نقش علما در این رابطه تاکید کرد.

آقای صدرایی عارف با معرفی خبرگزاری ابنا به عنوان یک خبرگزاری مرتبط با اهل بیت علیهم السلام و در سطح بین المللی گفت: «خبرگزاری اهل بیت در خدمت معارف اهل بیت و مفاخر شیعه مانند ملاعبدالله بهابادی است.»

سرپرست خبرگزاری ابنا افزود: «استفاده از فضا و امکانات برگزاری مصاحبه ها و نشست های بین المللی، پوشش خبری این خبرها و تأمین مجری و محتوای نشست ها، انتشار اخبار کنگره و محتواهای مرتبط در سطح بین المللی به 27 زبان زنده دنیا را زمینه های همکاری با دبیرخانه کنگره دانست.»

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP