💢دکتر امینی مسئول دانشنامه ویکی شیعه مجمع جهانی اهل بیت(ع):

«ویکی شیعه با 13 تا 15 میلیون بازدید ماهانه در خدمت کنگره بزرگداشت علامه بهابادی است»

اعضاء دبیرخانه کنگره علامه بهابادی در دیدار از مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن معرفی شخصیت علامه بهابادی و اقدامات و خدمات ایشان به تشیع، به تشریح برنامه های دبیرخانه پرداختند.

مسئول دانشنامه ویکی شیعه مجمع جهانی اهل بیت(ع) پس از خوش آمد گویی اظهار داشت: «بسیار خوب شخصیت علامه بهابادی را تبیین کردید. ایشان واقعا گمنام است و من در ویکی شیعه جستجو کردم مقاله معرفی علامه بهابادی را نداریم و ایشان بین خود ما هم غریب هست. ما در خدمت هستیم و باعث افتخار است که با این کار همکاری کنیم.»

آقای دکتر امینی اشاره کرد: «ما بطور متوسط ماهانه بین 13 تا 15 میلیون بازدید داریم در ایران و تقریبا تمامی کشورها. در 30 دقیقه اخیر 2550 نفر بازدید داشتیم و نشانه این است که کار دیده می شود. مقاله نوشته شده در عرض 2 روز 17 یا 18 هزار بازدید.»

سپس آقای دکتر امینی به بیان زمینه های همکاری با دبیرخانه کنگره پرداخت:

 از نظر پژوهشگر می توانیم کمک کنیم. ما 50 نفر مقاله نویس قوی داریم که بعضاً با عشق اینجا مانده‌اند و علت آن دیده شدن ویکی شیعه است. فراخوان مقاله حتما پوستر به دوستان می دهیم و اطلاع رسانی خواهیم کرد در بحث مقاله نویسی و مدخل نویسی ظرفیت خوبی داریم.

 در بحث مقاله علامه بهابادی ما مقاله را تعریف می کنیم و قول می دهم به 21 زبان ترجمه کنیم که درمورد کمتر مقاله ای این کار انجام می گردد. البته بعد از نوشتن مقاله فارسی باید یک نشست داشته باشیم تا آن مقاله هم از نظر قواعد ویکی و هم از نظر علمی نقد شود.

 در بحث آثار علامه بهابادی هم در ویکی فارسی سعی میکنیم دو یا سه اثر معروف را بنویسیم ولی اگر بخواهیم بیشتر بنویسیم تا 20 یا 25 مورد امکان دارد.

 هرکدام از موارد موشن گرافی، انیمیشن، مقاله و یادداشت که شما تولید کرده اید، مخاطب خاص خود را دارد که باید روی معرفی آنها کار کنیم.

 ما آمادگی برگزاری دو یا سه نشست از حیث مکان را داریم.

 پیشنهاد می کنم که یک رابط علمی از دبیرخانه معرفی کنید و دکتر شمس از طرف ما معرفی می شوند.

در پایان دکتر شمس الدین مدیر بخش فارسی ویکی شیعه یادآور شد: «ما در ویکی شیعه از محتواهای موجود گزارشگر هستیم و تحقیق دست اول نداریم. مواردی که در منابع باشد می توانیم گزارش کنیم. ولی اگر داده هایی در مقالات و آثار منتشر نشده باشد دچار مشکل می شویم که شما در دبیرخانه کنگره باید کمک کنید.»

در این دیدار آقای جوکار مدیر اجرایی ویکی شیعه نیز حضور داشت.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP