دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در دیدار هیات کنگره علامه بهابادی گفت: علامه بهابادی دارای یک شخصیت علمی و سیاسی است که متاسفانه جامعه معاصرو حتی روحانیون و دانشگاهیان هم ما نسبت به مقام علمی و فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اطلاعات کافی ندارند.

پژوهشکده تاریخ معاصر حوزه کاری تاریخ معاصر است که ما معاصر را از دوره صفویه میدانیم و معتقدیم که معاصر از این حیث معاصر است که در زندگی ما تاثیر بگذارد.

اتفاقی که در دوره صفوی افتاد تا به امروز ایران ، منطقه و به طبع ان جهان را تحت تاثیر خود قرارداده، برخی جریان های سلفی و تکفیری مردم شیعی ایران را اولاد صفوی می دانند و می گویند شما شیعیان صفوی هستندو پیدایش تشیع را از دوره صفویه می دانند

متاسفانه اشتباه بزرگ دکتر شریعتی باعث شد که این دوگانه را به نام تشیع علوی -صفوی ایجاد کرد و این مساله ابزار دست داعش شده است؛ لذا در دوره صفوی اتفاقات بزرگ و مهمی رخ داد هم برای ایران و هم برای اسلام.

برخی شخصیت ها مانند ثقه الاسلام شهید میرزا علی آقا تبریزی می گوید : اسلام (مذهب تشیع) را نمی شود از ایران جدا کرد و ایران بدون اسلام را نمی توان تصور کرد، از این رو صفویه زندگی و مناسبات ما را در منطقه تاثیر تاثیر قرارداده- شیعیان عراق ،عربستان ،بحرین ،یمن می گویند اگرایران نبود وهابیون یکی از ما را زنده نمی گذاشتند. و این ایران حفظ با ثباتش در گروه فعالیت و حضور روحانیت در صحنه سیاسی ، اجتماعی است .صفویه که جایگاه مردمی و قدرت بسیج مردم و اداره کشور را نداشت.

اصولا دعوای قزلباشان با علما و با خود شاهان صفویسراین مساله بود که اینها اداره کننده نبودند و نمی توانستند کشور را ازبحرانی ها نجات دهند یا امور دینی مردم را تمشیعت کنند در نتیجه با دعوت شاه طماسب علما امدن و به کشور نظم دادند و پایه های کشور شیعی تثبت شد .و دولت ملی از زاویه مذهب شکل گرفت.

انقلاب اسلامی برای ما استقلال را به ارمغان آورد و این استقلال توانست کشور را از منجلاب خارج کند، ولی خود این استقلال و بقای انقلاب اسلامی در گرو حکومتی بود که تاسیس شد. امام اگر حکومت تاسیس نمی کرد نه استقلال و نه انقلابی می ماند و این شاهکار امام بود وبرای همین است که امام می فرمودند: حفظ حکومت از هر چیزی مهم تر است.علامه بهابادی در تراز انقلاب اسلامی و و تمدن شیعی است و این دهه زمانی است که ما نقش و جایگاه عالمان تمدن ساز و تاریخ ساز را برجسته سازیم.

در این راستا عقلانیت درتولیت و مدیریت حرم امام علی (ع) و شهرنجف اشرف توسط علامه بهابادی می تواند تجربه تاریخی در حوزه حکمرانی تمدنی اندیشمندان شیعی محسوب گردد و به حکمرانی انقلاب اسلامی ایران نیز کمک خواهد نمود.

در تاریخ ایران و مصلحان و جریان های های مختلف زیادی بودند اما کسانی می توانند الگو باشند که بدرستی ظرفیت های مکتب اهل بیت را در بعد مدیریت جامعه شناخته باشند ما در این دهه در مسیر تمدن سازی هستیم و حکیمانی مانند علامه بهابادی می توانند برای تمدن سازی سوخت تمدن سازی رافراهم نمایند.

ما در حوزه تاریخ مبنای کارمان سند است و متاسفانه اسنادمان از دوره صفویه کم است بیشتر دوره قاچار است لذا تا کنون متمرکز روی علمای قاجاربودیم و فعالیت های را که انجام دادیم مربوط به عصر قاچار آست منتها بعضی دوستان هستند که با ما درارتباط هستند و دوره صفویه را کار کردند و می توانیم از انها درخواست بکنیم به ما کمک کنند تا در باره علامه و عصر شاه طهماسب در حوزه اسناد و مدارک مطالعاتی را انجام دهند در همین چهارچوب جلسه ای را با دوستان صفوی شناس برگزار می کنیم و انها را توجهی می کنیم تا با این کنگره همکاری داشته باشند

در پایان این دیدار دکتر حقانی اظهار داشتند:

گزارشی که از فعالیت های دبیرخانه داده شد نشان می دهد که الحمدالله کارهای خوبی صورت گرفته؛ اینکه همه جانبه به این شخصیت نگریسته میشود، ارزشمند است و غیر از این هم راهی نیست- راه که شما رفتید بهترین روش است.

همه موسساتی که الان پای کار امدن اهلیت دارند و هرکدام در حوزه های مورد نظر کنگره ورود دارند و می توانند در امور علمی کنگره تاثیر گذار باشند و اگر این تفاهم نامه ها عملی شوند می توانند کمک جدی کنند چون کمیته ها ی علمی هم تشکیل شده وحوزه نیاز ها هم تعریف شده بنابراین فعالیت ها و برنامه هایی که دردست اقدام دارید ، نشان می دهد بسیار کارمهم و بزرگی را بعهده دارید.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP