علامه شهرستانی با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اقدام پسندیده دبیرخانه کنگره علامه ملا عبدالله را قابل تقدیر دانستند. همچنین از آقای دکتر ترحمی که ابتدا اقدام به تحقیق و پژوهش و تألیف کتاب در مورد علامه داشتند، تشکر نمودند و به این نکته اشاره فرمودند که پژوهش ابتدایی پیرامون افرادی که مغمور و فراموش شده اند کار ساده ای نیست. همچنین اشاره نمودند که برای قوام و استحکام کار خود تا می توانید سند جمع آوری نمایید. ادعا ها اگر با سند همراه شود، کار متقن ، علمی و نفیس تر می شود. مثلا در مورد خزانه داری، بیت ملالی، آثار و ... مستنداتش را ضمیمه نمایید. آنچه مسلم است علامه شخصیتی بین المللی و قابل الگو برداری برای جامعه امروزی است.

ضمنا از این جمله علامه از قول ملا امین راضی در تذکره هفت اقلیم تقدیر نموده و یادداشت نمودند : « مهارت آخوند ملا عبدالله در فنون علم فقه به غایتی بوده که می گفته اگر متوجه بدان علم گردم به توفیق خدای تعالی، برهان دلایل عقلی بر مسائل فقهی گفته ، چنان علم فقه را مدلل سازم که مجال چون و چرا نماند.»

در ادامه جلسه اظهار داشتند: ما می توانیم برتری فقه و عرفان و کلام شیعه را با استدلال و براهین عقلی اثبات نماییم و علامه بهابادی یکی دانشمندان بزرگ علوم عقلی بودند که توانستند در قرن دهم با کلام استدلالی خویش مبانی اعتقادی تشیع را تبیین نمایند.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP