این جلسه در محل دفتر آقای دکتر احمدزاده ، مدیر گروه هنر و تمدن اسلامی، تشکیل شد.

پس از عرض خیرمقدم دکتر احمدزاده ، آقای دکتر عبدی پور پیرامون شخصیت علامه و هدف برگزاری کنگره بین المللی علامه ، بیاناتی ایراد نمود. سپس آیت الله هروی پیرامون شخصیت جامع الاطراف و شخصیت علمی ، اخلاقی و عرفانی ملا عبدالله بهابادی توضیحات مفصلی ارائه نمودند.

سپس دکتر احمدزاده بیان نمود : معرفی علامه وظیفه همه ماست و این شخصیت برای جامعه امروز ، می تواند الگوی علمی و عملی مناسبی باشد . علامه یک گرانیگاه تمدنی است.

سپس استاد مکارم ، متخصص نسخه شناسی آثار و اسناد خطی و تاریخی گفت : ما یک گروه 400 نفره از متخصصین آثار خطی در تلگرام داریم. همچنین با بسیاری از کتابخانه و گنجینه ها ی آثار خطی مرتبط هستیم و برای هر گونه همکاری آمادگی کامل داریم.

 استاد مکارم گفت : در ایران یک و نیم میلیون نسخه خطی ثبت شده وجود دارد و این در حالی است که حجم عظیم ثبت نشده دیگری نیز وجود دارد . به عنوان نمونه ، یک نفر در مشهد بیش از 6000 نسخه خطی ثبت نشده دارد و آثار زیاد دیگری نیز هست . وی گفت: بسیاری از کشور ها دنبال شخصیت سازی هستند ولی ما داریم و در معرفی آنان کوتاهی می نماییم.

سپس دکتر باغستانی  مدیر گروه هنر و تمدن اسلامی اظهار داشتند:

علامه ملا عبدالله بهابادی مانند خواجه نصیر الدین طوسی تمدن ساز و تاریخ ساز است و باید ابعاد گوناگون شخصیت و آثار نامبرده شناسایی و معرفی شود.

پیشنهاد گردید پژوهش بعدی آقای باغستانی در زمینه علامه  ملا عبدالله بهابادی باشد.

وی یادآور شد: کتاب حاشیه علامه در حد معمول چاپ و استفاده می شده است ؛ ولی باید پویا و زمینه بازیافت آن فراهم شود و در قالبی نو عرضه شود.

در ادامه دکتر شریفی ، دکترای فناوری اطلاعات و ارتباطات توصیه نمود در حوزه اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی و حتی کشور های غیر اسلامی باید برنامه داشته و ملاک حداکثری داشته باشیم . وی آمادگی خود را جهت همکاری و معرفی علامه و آثار وی و اخبار و اطلاعات مربوط به کنگره در فضای مجازی را اعلام نمود و یادآور که ظرفیت های پژوهشکده اسلام تمدنی در خدمت دبیرخانه کنگره است و کانال های ارتباطی ما در فضای مجازی به شما مساعدت خواهند نمود.

 آقای شریفی گفت گر چه نسخه های خطی یا چاپ سنگی روح داشته و تکنیک کمتر در آن اثر گذاشته است ولی نباید از فضای مجازی غافل بود.

در پایان دکتر ظهیری رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر شعبه مجمع عالی حکمت بیان داشتند که در زمینه  نگارش مقاله ، برگزاری نشست علمی و فناوری اطلاعات با دبیرخانه کنگره بین المللی علامه بهابادی یزدی همکاری خواهند نمود.

ایشان خاطر نشان کردند تبیین اندیشه های عقلی متفکران اسلامی که دارای جایگاه تمدنی هستند از ماموریت ها پژوهشکده اسلام تمدنی می باشد.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP