اعلام همکاری مرکز اسلامی امام علی (ع) – انجمن بین المللی مطالعات ادیان و دفتر دفاع از حقوق اهل بیت (ع) سوئیس با دبیرخانه کنگره بین المللی علامه بهابادی یزدی در زمینه نشست‌های مشترک، تدوین مقالات، و مشارکت در همایش‌های بین المللی عراق و ایران

دکتر سیدعلی حسینی مدیر مرکز اسلامی امام علی (ع) لوگانوی سوئیس معرفی اندیشمندان بزرگ جهان تشیع به مجامع علمی خارج از کشور را از رسالت‌های مرکز و انجمن‌های علمی و فرهنگی در خارج از کشور دانست.

وی علامه بهابادی را یکی از شخصیت‌های مهم در قرن دهم دانست که نقش بسزایی را در تحکیم معارف تشیع به زبان علمی داشتند.

رئیس انجمن بین المللی مطالعات ادیان سوئیس علامه بهابادی را الگوی مناسب برای تعاملات سازننده ادیان و مذاهب دانست و اظهار داشت: حکیم بهابادی در مدت حکمرانی خویش در نجف اشراف با دولت‌های عثمانی و صفوی و همچنین مذاهب و اقلیت‌های دینی تعامل سازنده‌ای داشتند و نشان دادند که مکتب تشیع دارای رویکردی عقلانی و اعتدالی در عرصه حکمرانی است.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP