فلسفه با ورود خود به عالم اسلام، دست خوش تغییر و تحوّل و تکامل گردید و پس از آن، بر عرصه های گوناگون فرهنگ و تمدن اسلامی تأثیر گذاشت. ازجمله نقش های فلسفه در تمدن اسلامی را می توان نیازمندی تمدن به فلسفه در تمییز حقیقت از غیرحقیقت، تأثیر فلسفه در دین، تأثیر فلسفه در اخلاق، تأثیر فلسفه در سیاست و تبیین مدینة فاضله و تأثیر فلسفه در کلام دانست.

میراث‌های کهن و ارزشمند تمدن شیعی یکی از عرصه‌های ناشناخته در جهان معاصراست که بر مبنای آن آرا و دیدگاه‌های مختلفی در قالب دانش‌های اسلامی شکل گرفته است. علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی از افتخارات سرزمین کهن و پرآواز ما به شمار می آید که در سده دهم هجری در زمینه ترویج دانشورزی و علم آموزی تلاش بسیار و موفقیت فراوان کسب نموده است.

موسسه حکمت و فلسفه با هدف معرفی جریان‌­های نوپدید فلسفی و نیز تبیین موضوعات جدید فلسفی اقدام به بسط فعالیت‌­های خود در این عرصه کرده که تشکیل گروه­‌های مطالعات علم، منطق و فلسفه غرب هم در این راستا بوده است.

برخی از گروه‌های پژوهشی به شرح ذیل است:

  • گروه فلسفه اسلامی
  • گروه منطق
  • گروه مطالعات علم
  • گروه کلام
  • گروه حکمت عملی

در این راستا مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران در زمینه های زیر با دبیرخانه علمی کنگره بین المللی علامه بهابادی یزدی همکاری خواهد نمود:

 همکاری در زمینه برگزاری نشست های علمی مشترک در قالب پیش همایش

 نگارش مقاله توسط هیئت های علمی موسسه

 دیدار و گفتگو با ریاست محترم موسسه در خصوص تاکید و پیگیری زمینه های همکاری با همایش و کنگره بین المللی علامه بهابادی یزدی

 موافقت با درج آرم و لوگوی موسسه در سایت، پوستر وسایراقلام تبلیغاتی همایش

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP