در این دیدار دکترعلی اکبر کجباف  ابراز داشتند:

دولت صفوی یکی از مهم‌ترین دولت‌هایی است که اثرات مهم و دیرپایی را در ایران برجا گذاشته است.

این دولت ضمن رسمیت بخشیدن به تشیع در ایران، موقعیت جدیدی را برای ایران در عرصه بین الملل تعریف نمود و اقدامات فراوانی در حوزه‌های علمی - فرهنگی انجام داد که به عنوان شاخص در معرفی فرهنگ و تمدن شیعی شناخته می شوند؛ ازاین‌رو بررسی و تحلیل زوایای مختلف مناسبات حاکم و سیاست‌های دولت صفوی بسیار ضروری است.

ایشان همکاری اندیشمندان با دولت صفوی را یک نقطه عطفی در تاریخ عالمان و حوزه‌های علمیه شیعه دانستند که می بایست مطالعات گسترده‌ای برای شناخت ابعاد ناشناخته این همکاری‌ها صورت گیرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان گفت: جمع‌آوری اسناد همکاری متفکران جهان تشیع با دولت صفوی می‌تواند نتایج مطلوبی در ساخت تمدن اسلامی در عصر معاصر داشته باشد. ایشان خاطر نشان کردند که  تبیین دقیق آموزه‌های فرهنگ و تمدنی دولت شیعی صفوی در قالب یک کلان پرژه می تواند به مراکز علمی آموزشی کشور کمک نماید.

رئیس قطب مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفوی دانشگاه اصفهان یادآور شدند که این قطب می تواند در زمینه نشست‌ها، کارگاه‌های علمی ، تدوین مقالات و پایان نامه های دانشجویی با دبیرخانه علمی کنگره علامه یزدی همکاری نماید.

در این دیدار دکتر چلونگر مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان برشناخت هرچه بیشتر عصر صفویه به ویژه قرن دهم تاکید نمودند و علامه یزدی را یکی از افتخارات ایران دانستند که توانستند شاگردانی مانند شیخ بهایی تربیت کنند و در بعد فرهنگی تولیت حرم امام علی(ع) را با تدبیر و رویکردی عقلانی  و اعتدالی اداره نمایند. ایشان ویژگی علامه را در اهتمام به علوم عقلی در کنار علوم نقلی دانستند که در این زمینه، اصولی بودن ایشان در مقطع نفوذ اخباری‌ها را حایز اهمیت است.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP