شاید کمتر اثری در تاریخ اسلام – به ویژه در حوزۀ کلام – مانند «تجرید الاعتقاد»[1] خواجه نصیر الملة و الدین محمّد بن محمّد الطوسی (د: 672 ق) دارای شروح و حواشی باشد. خواجه یکی از دانشمندان امامی است که در علوم مختلفی نظیر فلسفه، کلام، منطق، حکمت عملی، نجوم، ریاضیات و فقه تبحّر داشته و آثاری را نگاشته است. مکتوبات طوسی همواره مورد توجّه دانشمندان شیعی و غیر شیعی قرار گرفته است. علاوه بر گسترۀ علم خواجه، بدون شک، وی را باید یکی از تأثیرگذارترین متفکّران عالم اسلام و تشیّع دانست تا آنجا که او را با عناوینی مانند «أستاد البشر» و «العقل الحادی­عشر» یاد می­کنند.

مرحوم آقا بزرگ طهرانی (د: 1389 ق) در باب شرح و حواشی تجرید می­نویسد:

«و علیه حواشٍ لا تُحصی و شروحٌ کثیرةٌ.»[2]

گذشته از فهرستی که آقا بزرگ جمع­آوری کرده[3]، کتابی مستقل به نام کتابشناسی تجرید الاعتقاد نیز نگاشته شده است.[4] شارحان و محشّیان این کتاب منحصر به عالمانی شیعی نظیر علّامۀ حلّی (د: 726 ق)، ملّا عبدالله یزدی (د: 981 ق) صدرالمتألهین شیرازی(د: 1050 ق)، فیّاض لاهیجی (د: 1072 ق)، محمّدباقر سبزواری (د: 1090 ق) و آقا حسین خوانساری (د: 1098  ق) نیستند؛ بلکه بعضی عالمان سنّی­مذهب مانند شمس­الدین اصفهانی(د: 746 ق) میر شریف جرجانی (د: 816 ق)، فاضل قوشچی (د: 879 ق)، جلال­الدین دوانی (د: 908 ق)، صدرالدین دشتکی (د: 903 ق)، غیاث­الدین دشتکی (د: 948  ق) و علّامۀ خفری (د: 957  ق) را فرا می­گیرد.

در این میان، همان­طور که در کتاب کتابشناسی نیز انعکاس یافته است، علاوه بر کشف­المراد علامۀ حلّی، دو شرح سُنّ شهرت­یافتهی بر این کتاب وجود دارد:

  • تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد (مشهور به شرح قدیم) نوشتۀ شمس­الدین اصفهانی؛
  • شرح فاضل قوشچی (مشهور به شرح جدید).

شاید مهم­ترین حاشیه بر شرح قدیم، متعلّق به شریف جرجانی باشد که توسّط صدرالدین دشتکی حاشیه زده شده است. همچنین دوانی و نصیرالدین کاشی (د: 755 ق) حواشی­ای را بر شرح قدیم مرقوم کرده­اند. اما شرح قدیم هیچ­گاه مانند شرح جدید توجّه متفکّران و متکلّمان را به خود جلب نکرد. حواشی و شروح فراوانی – به ویژه از جانب سنّیان – به این کتاب نگاشته شد. آنچه در اینجا بیش از هر چیز اهمّیّت دارد، «طبقات جلالیة و صدریّه» است.

جلال­الدین دوانی حاشیه­ای بر شرح قوشچی می­نگارد (حاشیۀ قدیم دوانی). رقیب علمیش صدرالدین دشتکی بر حاشیۀ او حاشیه­ای انتقادی می­نویسد (حاشیۀ قدیم دشتکی). دوانی در حاشیۀ دیگر پاسخ می­دهد؛ دشتکی نیز پاسخ او را پاسخ می­گوید (حاشیۀ جدید دوانی و دشتکی) و دوانی را وادار می­سازد تا برای بار سوم حاشیه­ای مرقوم کند (حاشیۀ اَجَد). این بار عمر دشتکی کفاف نمی­دهد که سومین حاشیۀ او را نیز نقد کند و پسرش غیاث­الدین منصور راه پدر را ادامه می­دهد و چیز سومی می­نویسد. این حواشی پنج­گانه یا شش­گانه را «طبقات جلالیة و صدریّه» می­نامند.

نگاشته­ای که پیش رو دارید که متشکّل از چند رساله به قلم ملا عبدالله یزدی بهابادی (د: 981 ق) است، با محوریّت حاشیۀ قدیم دوّانی نگاشته شده و موضوع آن، امور عامّه است که با «مبحث تشکیک» آغاز می­گردد.

شیوۀ مرحوم ملا عبدالله این نبوده که تمامی عبارات را ذکر کند و به شکل «قال-أقول» آن را توضیح دهد، بلکه عبارات گلچین­شده­ای را برمی­گزیند و شرح می­نماید. به علاوه، او به دو شرح دیگر دوانی و انتقاداتی که صدرالدین دشتکی (سیّد سند) وارد ساخته است، توجّه ویژه­ای دارد و مکرّراً از سایر اجزای طبقات صدریه و جلالیه شاهد می­آورد؛ حتّی در برخی موارد به سایر آثار دوانی مانند حاشیة التهذیب ارجاع می­دهد. او همچنین به عبارات خواجه، تحت عنوان «مصنّف» بی­اعتنا نیست.

خوشبختانه مبحث تشکیک از شرح قدیم دوانی پیشتر به زیور طبع آراسته شده بود. از آنجایی که آقا حسین خوانساری بر حاشیۀ ملا محمّدباقر سبزواری بر این بخش حاشیه­ای نگاشته و متعرّض سخنان ملاعبدالله نیز گشته، کنگرۀ آقا حسین در چاپ رسائل وی همّت گماشته و علاوه بر چاپ حاشیۀ او، متن سخنان دوانی و سبزواری را نیز به چاپ رسانیده است. شایسته بود حاشیۀ دوانی به شکل مستقل تصحیح شود، ولی ضیق وقت مانع از این کار شد. امیدواریم تا آیندگان بر این کار همّت گمارند و این تلاش ناچیز را تکمیل نمایند.[5] به علاوه، حاشیۀ مرحوم یزدی (رسالۀ یکم) نیز پیشتر به چاپ رسیده بود که ما را از تصحیح مجدّد آن منصرف نکرد؛ زیرا اوّلاً خالی از اشکال نبود، و ثانیاً با متن دوانی همراه نبود که همین مسئله باعث شده بود تا متن را قابل فهم نکند. اما رسالۀ دوم که حجم قابل توجّهی را به خود اختصاص داده، ظاهراً دارای نسخۀ منحصر به فردی است. آنچه در تصحیح این رساله ملال­آور بود، عدم دسترسی به سخنان دوانی بود. همین امر باعث گشت تا مرزبندی میان سخنان مرحوم یزدی و دوانی در بسیاری از عبارات مشخّص نباشد و به قوّت حدس مصحّح متّکی گردد.

 

[1]. از این کتاب با عناوینی چون «تجرید الکلام» یا «تجرید العقائد» نیز یاد می­شود.

[2]. الذریعة: 3: 353.

[3]. همان: 353 به بعد.

[4]. صدرایی خویی، علی؛ مرعشی، محمود. کتابشناسی تجرید الاعتقاد. قم: کتابخانۀ آیت­الله مرعشی نجفی، 1382 ش.

[5]. گفتنی است، بخشی از حواشی دوانی در بلاد عربی به چاپ رسیده که بنده بدانها دسترسی نیافتم؛ ولی از قرائن پیداست که حاشیۀ دوانی بر حاشیۀ جرجانی بر شرح قدیم بوده است، نه حواشی او بر شرح فاضل قوشچی.

دانلود الحاشیة علی حاشیة شرح التجرید

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP