مدیر گروه احیای آثار منطقی علامه بهابادی یزدی

لطفا فرایند نسخه‌شناسی آثار منطقی علامه ملاعبدالله بهابادی را توضیح دهید؟

دسترسی به نسخه‌های معتبر کتاب‌های اندیشمندانی مانند علامه ملاعبدلله بهابادی یزدی، همواره برای محققان علوم اسلامی، اهمیت فراوانی داشته است. این امر برای نویسندگان "موسوعه های بزرگان جهان تشیع" از آن حیث که میراث متفکران تشیع را احیای می کند اهمیت دوچندان دارد. از سویی دیگر احیای آثار این علامه که متاسفانه فقط کتاب "اَلحاشیه علی تَهذیبِ المَنطِق" ایشان در دست فرهیختگان می باشد، رسالت بزرگ مراکز حوزوی و دانشگاهی می باشد تا پس از چهار صد سال سایر آثار فقهی ، کلامی، فلسفی ، تفسیری، منطقی و بلاغی ایشان را احیا نمایند.

گر چه علامه بهابادی در پايه گذاري فرهنگ و تمدن اسلامي نقش بسزايي داشته و پيشرفت برخی از علوم مرهون كوشش و تلاش ایشان بوده ؛ اما متاسفانه ابعاد گوناگون اين نقش آفريني و تأثيرگذاري به دلائل گوناگون مجهول مانده و به خوبي تبيين نشده است. و یکی ازدلایل این مهم عدم احیای آثار این فقیه منطقی می باشد.

از این رو گروه احیای آثار منطقی علامه بهابادی در دو مرحله کار نسخه شناسی و احیای آثار منطقی علامه را آغاز نموده است:

الف) پیش از قرارداد 1. شناسایی بیش 500 نسخه خطی از آثار ملاعبدالله یزدی 2. شناسایی نسخ منتخب آثار (منطقی، فلسفی، کلامی، تفسیری و ادبی) ملاعبدالله یزدی 3. نگارش طرح احياي آثار علامه بهابادي 4. پیشنهاد احیاء حواشی حاشیه ملاعبدالله یزدی

ب) بعداز قرارداد

الف) 1. شناسایی بیش 200 نسخه خطی از آثارمنطقی ملاعبدالله یزدی و گزینش نسخه منتخب 2. شناسایی و صحت نسبت برخی رساله ها به ملاعبدالله یزدی ماندد حاشیه بر حاشیه شرح شمسیه، تعلیقات علی ایساغوجی، حاشیه بر تهذیب المنطق تفتازانی به فارسی و.. 3. پالایش نسخه های ارسالی از طرف کمیته همایش و انتخاب برخی از آن نسخ . 4. پی گیری پی در پی درباره نسخه منتخب و معیار و نیز صحت نسبت برخی رساله ها به ملاعبدالله یزدی 5. حواشی حاشیه ملاعبدالله یزدی

بخشی از وقت گروه احیای آثار منطقی علامه در این مدت صرف تهیه یک مجموعه کامل حاشیه ملاعبدالله به همراه مهمترین شروح و حواشی از برجسته ترین منطق دانان عصر ملاعبدالله و بعد از او مانند: تجلی شیرازی، ملا نظر علی گیلانی، محمد سعید طباطبایی، میرزا محمد علی قراچه ای و.. شده است. حاصل این تلاش مطالعه بیش از 150 نسخه خطی و گزینش حدودا 40 نسخه بوده است که متعافبا جهت تهیه آن طی گزارشی جداگانه به سمع و نطر مخاطبین خواهد رسید.

ب) ابتداء کتاب اصلی ملاعبدالله یزدی؛ یعنی حاشیه علی التهذیب المنطق تفتازانی درحال تصحیح می باشد در مرحله تقویم نص و تقطیع متن می باشد. 1. رساله ضابطه الاشکال الاربعه در حال تصحیح انتقادی انشاء الله به عنوان نخستین تقدیم خواهد شد. 2. سه رساله از رسائل منطقی به دوستان علاقمند و آشنا به مهارت تصحیح واگذار شده است شایان ذکراست جناب دکتر قراملکی و حضرت آیت الله خزاعی بر کار پرژه نظارت خواهند کرد. 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP