جلسه و گفت و گوی هیئت علمی دبیرخانه کنگره بین المللی علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی با دکتر محمد حسین النجم استاد مدیر گروه و استاد فلسفه و دکتر مهند عبدالحسن استاد فلسفه و کلام بیت الحکمه بغداد

در این گفت و گو دکتر محمد حسین النجم پرداختن به متن نسخه ها را از جمله موارد اولیه کار محققان دانسته و با اشاره به این که به علت تعدد نسخه ها از یک موضوع ، قراردادن متن چاپی منبع به صورت کاغذی به محقق این امکان را می دهد تا به سهولت متن را خوانده و آن را تایپ کند و سپس با نسخه های دیگر مقابله نماید . و این ضروری ترین آیتم برای شروع به کار است . البته محقق باید نسخه اصلی را در اختیار داشته باشد و پس از تحقیق نظرات خود را در ذیل آن قید نماید تا نتایج معین و مطملموب ار از تحقیق با ذکر منبع یادداشت برداری نماید

مدیر گروه فلسفه بیت الحکمه با اشاره به این مطلب که قطعاً هر نسخه خطی که دارای تعدد نسخ باشد از هر مرحله تا مرحله بعد زمان بسیار و دقت فراوان می طلبد اما در نهایت آرا و افکار نگاشته شده در متن برای محقق آشکارتر خواهد شد و این کار تحسین برانگیزی خواهد بود .

با توجه به این مطلب که علامه بهابادی حاشیه نویس بوده و حاشیه اش را در کنار منبع می نوشته بسیار جالب است که دیگر نیاز به مراجعه به منبع دیگری نیست اما با توجه به علم منطق و فلسفه و کلام ایشان نیاز به تبحر و تجربه و تسلط به علوم مذکور می تواند برای درج آن چه که ما به دنبال آن هستیم بینجامد.

دکتر النجم تخصص در فهم زبانی و معنایی متن حاشیه ملا عبدالله و تسلط به نسخه خوانی و تبحر و تجربه محقق را در احیای آثار ایشان امری ضروری و واجب دانستند.

ایشان با اشاره به دشواری کار تحقیق نسخ ، انگیزه دادن به محققان و تشویق مادی و معنوی ایشان برای پیشبرد احیای آثار علامه مهم ارزیابی کرده و برای به ثمر نشستن زحمات و سختی های در پیش رو این امر را اجتناب ناپذیر و برای هر مرکز یا مؤسسه ای جزو اولویت ها بر شمردند .

ابداعاتی که علمای سابق در نوشتن نسخه های خطی داشته اند  و حاشیه هایی که بر آن می نوشته اند بدون آن که اصل متن را تغییر دهند در واقع آرا و نظریاتی است که باید بیشتر مورد تأمل و تحقیق قرار گیرد چرا که علامه بهابادی یزدی که نه تنها نقش معلمی داشته بلکه خود صاحب افکار و اندیشه هایی بوده که ما باید در میان آن متن ها و حاشیه ها آن را جستجو و تحقیق نماییم . وجود اصل متن  و قرار گرفتن حاشیه در کنار آن چه از بعد نقد ایجابی باشد چه از رد بر آن ، دلیلی بر وجود یک منبع و اشاره مستقیم به خود آن منبع است که نگارنده آرا و نظریاتش را آن وارد نموده است .

یک نسخه شناس نیاز به وقت و تمرکز فراوان دارد و باید از پشتیبانی مالی و معنوی برخوردار باشد تا قدم به قدم مسیر احیای آثار را طی نماید .

در ادامه دکتر مهند عبدالحسن برای رسیدن به یک هدف مشترک و احیای آثار علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی تدوین یک برنامه واضح و شفاف و انجام پروژه ی علامه مشتمل بر منظومه فکری ، منطقی ، فلسفی و کلامی ، تاریخی و سیاسی را خواستار شدند تا با محوریت های ذکر شده هر بخشی به طور جداگانه به گروه متخصص آن واگذار و موارد خواسته شده با ذکر مدت زمان ارائه و میزان حجم کار آورده شود .

در خواست در اختیار قرار دادن عناوین و تألیفات فلسفی و کلامی علامه بهابادی یزدی و همچنین ترسیم یک نقشه راه برای احیای آثار از دیگر محورهای این گفت و گو بود که از سوی دکتر مهند عبدالحسین به دبیرخانه کنگره ارائه گردید .

استخراج آرا و نظریات و منظومه فکری علامه نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و طرفین موافقت خود را برای برگزاری یک پیش نشست مشترک برای تببین شخصیت ملا عبدالله بهابادی یزدی در بیت الحکمه و با حضور صاحب نظران و اندیشمندان حوزه های مختلف اعلام نمودند .

 

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP