استاد ناصر باقری بیدهندی 1

چکیده

کتابشناسی به فن مرتبط با شناساندن یک کتاب و فعالیت های انجام گرفته پیرامون آن گفته می شود. فعالیت هایی اعم از شرح، تعلیقه، حاشیه، نقد، تلخیص، ترجمه، تکمیل، استدراک و غیره. حاشیه ملا عبدالله یزدی در حدود 5 قرن است که نوشته شده و از کتاب های رایج حوزی در ایران، عراق، لبنان، سوریه، بحرین، افغانستان و برخی کشورهای دیگر بوده و بعضا در برخی از همان کشورها هنوز هم تدریس می شود. این خصوصیت باعث شده فعالیت های مزبور نسبت بدان بسیار بوده باشد و همین بر اهمیت و ضرورت کتابشناسی حاشیه را افزوده است. نگارنده در این مقاله به صورت مفصل از میان آثار عربی و غیر عربی و در بین نویسندگان گذشته و معاصر به سه صورت ترتیب الفبایی، ترتیب زمانی و ترتیب موضوعی، به کتابشناسی حاشیه ملا عبدالله یزدی پرداخته است و نشان داده شده که کتاب حاشیه را می توان در کنار کتاب هایی چون قانون بوعلی سینا، تجرید خواجه نصیر، شرح لمعه شهید ثانی، اسفار ملاصدرا، مکاسب شیخ انصاری، کفایه الاصول آخوند خراسانی و عروه الوثقای سید محمد کاظم یزدی جزو کتاب های پر شرح و حاشیه تاریخ تمدن شیعی به شمار آورد.

 

کلمات کلیدی: حاشیه بر منطق، ملا عبدالله یزدی، کتابشناسی.

 

 

 

 

 

 

1 . نویسنده و پژوهشگر، مدرس حوزه و دانشگاه، مجتهد در فقه و اصول

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP