ابراهیم حسن­پور[1] ***اصغر میرزاپور[2]

چکیده:

ملانجم­الدین عبدالله بن شهاب­الدین حسین بهابادی یزدی (981 ق)، از زمره فقیهان چیره­دست و حکمای باریک­بینی است که تفقه و تعقل در آثار وی موج می­زند. وی در حوزه­های مختلفی فقهی، کلامی، فلسفی، ادبی، منطقی، تفسیری دارای آثار فاخر و گرانسنگی است. براساس مدارک موجود گزارش سه اثر تفسیری«التجارة الرابحة في تفسير السورة و الفاتحة»، «حاشیه بر انوار التنزیل» و «درّة المعاني في تفسير سورة الإخلاص و السبع المثاني» به ما رسیده است. در مقاله حاضر سعی شده است با تاکید  بر کتاب «دره­المعانی فی تفسیر السوره و الفاتحه» روش تفسیری ملاعبدالله بهابادی تحلیل و تبیین گردد. در این اثر ملاعبدالله به شیوه عقلی – اجتهادی با تکیه بر منابع و مصادر متعدد به تفسیر سوره مبارکه «حمد» و «توحید» پرداخته است. بهره­گیری از روش ادبی – عقلی، استفاده کردن از احادیث به منظور فهم صائب، توجه دقیق به مباحث ادبی و معناشناختی، توجه به بحث قرائات، بهره­مندی از شأن نزول آیات، بیان دقائق و ظرائف آیات، دقت فراوان در تبیین مباحث از ویژگی­های روش تفسیری ملاعبدالله محسوب می­گردد.

واژگان کلیدی: تفسیر، دره المعانی، سوره حمد، سوره توحید، ملاعبدالله.

 

 

[1] . محقق و دانش‌آموخته حوزۀ علمیۀ قم

[2] . محقق و دانش‌آموخته حوزۀ علمیۀ قم

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP