حسین عرفانی

مقام معظم رهبری در زمینه تاریخ و سیاست و اجتماع دارای نظرات بدیع و ارزشمندی است. عصر صفویه از اعصاری است که از گذشته تاکنون مورد تهاجم بسیاری از نویسندگان داخلی و خاورشناسان خارجی قرار گرفته است و نسبت به سقوط علم و دانش و افول مظاهر تمدنی سخنسرایی کرده اند. به گونه ای که گفته شده در دوران صفویه دانشمند و ادیب بزرگی هور نکرده است و این به معنای نفی بزرگی حتی از بزرگانی چون میرداماد، ملاصدرا، صائب تبریزی، ملا عبدالله یزدی و شیخ بهایی هم هست.

اما رهبر معظم انقلاب به شدت بر این نظریه تاخته و می فرماید که عصر صفویه از درخشان ترین اعصار تاریخ تمدن ایران و اسلام است و چنانکه باید شناخته نشده است. چنانکه عالمان بسیاری از جمله علامه بزرگوار شیخ عبدالله بهابادی یزدی نیز در همین عصر صفویه زیسته و خدمات بسیاری را ارائه داده و نقش آفرینی علمی و اجتماعی و حتی سیاسی آنها قابل توجه است. در این مقاله پیرامون حکومت صفویه و شاخصه های مثبت آن به ضمیمه نگاه خاص مقام معظم رهبری به ملا عبدالله بهابادی سخن گفته ایم. باشد که این دیدگاه غلط که صفویه را منفی می نگرد رنگ باخته و ره به سوی عدم بسپرد.

کلمات کلیدی: مقام معظم رهبری، ملا عبدالله یزدی، صفویه.

 

برای پاسخ یا باز ارسال، اینجا را کلیک کنید

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP