سمیه سادات سجادی[1]

چکیده

علامه ملا عبدالله یزدی از بزرگترین دانشمندان شیعه است که مقام و منزلت وی چندان که باید و شاید معرفی نگشته و به نهادهای علمی و آموزشی و همچنین به توده مردم شناسانیده نشده است. یکی از مطالبی که می تواند در روشن شدن جنبه های علمی، آموزشی و پژوهشی  و حتی میزان شهرت و مقبولیت بزرگان مربوط باشد شناخت افراد هم دوره ایشان و ارتباطات و مکاتبات و تعاملات این افراد با یکدیگر است. در این مقاله پیرامون عالمان و دانشمندان و ادیبان شیعی معاصر ملا عبدالله یزدی نظیر شهید ثانی، سید حسین مجتهد کرکی، محقق اردبیلی، سحابی استرآبادی، محتشم کاشانی، شیخ حسین عاملی، ابن صائغ جزینی، سماکی استرآبادی، ملا عبدالله شوشتری خراسانی، قاضی نورالله شوشتری، الهی اردبیلی و... سخن گفته و از رونق بازار علم و دانش در دوره ملا عبدالله یاد کرده و هر گاه نیز ارتباطات حضوری یا مکاتبه ای بین ملا عبدالله با مشاهیر عصرش بوده آن را متذکر شده ایم.

کلید واژگان: ملا عبدالله یزدی، قرن دهم، معاصران، شیعه.

 

 [1] . نویسنده و پژوهشگر.

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP