سیده مریم صمدی

چکیده

حدیث میراث معصومین(علیهم السلام) است که در کنار قرآن و عقل جزو منابع اولیه تبیین احکام و نیز تنقیح عقاید و اخلاق مورد استناد دانشمندان قرار می گیرد. حتی در نگاهی وسیع تر حدیث را می توان به مانند قرآن و در کنار آن، سرچشمۀ تمام علوم دانست. عصر صفویه را در زمینۀ حدیث با اخباری گری می شناسند، در حالی که به غیر از اخباری گری، سایر مجتهدان و دانشمندان نیز پیرامون حدیث و نه با نگرش اخباری گری، تلاش های علمی قابل تقدیری انجام داده اند، ولی چنانکه باید نسبت به محدثان غیر اخباری این عصر و نیز اندیشه ها و دریافت های حدیثی دانشمندان غیر اخباری تحقیقات خاص صورت نگرفته و اغلب رساله های آنها در زمینۀ حدیث منتشر نشده است. علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی با اینکه به عنوان یک فقیه و فیلسوف معروف است، ولی در زمینۀ تبیین احادیث نیز دارای مهارت و توانایی بالا است. نوشتار فعلی نمونه هایی از نگرش های حدیثی او و انگاره های تحقیقی اش نسبت به احادیث را با استفاده از رساله هایی چون حاشیه، دره المعانی و... مورد بحث قرار داده است.

کلمات کلیدی: ملاعبدالله یزدی، علم حدیث، نگرش های حدیثی.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP