سید عبدالمجید طباطبایی لطفی[1]

طاهره قاسمی[2]

چکیده

تحلیل ژانر حوزه ای است که به بررسی ویژگی های متمایز کننده ی یک زمینه مطالعاتی از زمینه های مطالعاتی دیگر از لحاظ سبک نگارش می پردازد. مطالعات تحلیل ژانر امروزه بیشتر بر روی آثار دانشگاهی مانند مقالات و پایان نامه ها صورت می گیرد. لیکن به نظر می رسد که آثار علمی قدیمی تر تمدن اسلامی کمتر از این منظر مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی در چارچوب تحلیل ژانر ابتدا شاخصهای ژانر حاشیه نویسی را استخراج نموده و سپس به این سوال پاسخ می دهد که حاشیه ملا عبدالله تا چه حد از این شاخصها برخوردار است. نتایج بررسی مشخص می نماید که حاشیه ملا عبدالله برای طلاب و دانشجویان علاقه مند به یادگیری علم منطق به رشته ی تحریر درآمده، هدف کلان ارتباطی آن آموزش بوده، و دلائل عمده ی موفقیت آن تبحر حاشیه نویس در علم منطق و تسلط وی بر سبک تحریری حاشیه نویسی بوده است.

 

[1]استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد قم، قم، ایران

[2]کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP