عبدالرضا عسکری وادقانی[1]

چکیده:

علامه حلی معروف‌ترین عالم شیعی قرن هشتم هجری می‌باشد که آثار علمی فراوانی به نگارش در آورده است. یکی از آثار منطقی وی «جوهرالنضید» نام دارد که در مقاله حاضر این اثر گرانسنک با کتاب فاخر «حاشیه‌التهذیب» علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی(ره) مقایسه می‌گردد.

از مسائل مشترک بین این دو اثر می‌توان به عربی‌بودن و تألیف مستقل‌نبودن هر دو اثر اشاره کرد. از مسائلی که جزو افتراقات این دو کتاب محسوب می‌گردد، می‌توان به مواردی همچون حجم بیشتر «جوهرالنضید» و حجم کمتر «حاشیه‌التهذیب»، کتاب درسی‌بودن حاشیه و درسی‌نبودن النضید، استقبال بیشتر از حاشیه ملاعبدالله نسبت به جوهرالنضید اشاره کرد.


واژگان کلیدی: حاشیه، جوهرالنضید، علامه حلی، ملاعبدالله بهابادی یزدی.[1] . پژوهشگر و نویسنده، مدیر گروه «اصحاب ائمه معصومین» پژوهشکده باقرالعلوم قم.

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP