محمدحسین نقی پور[1]

ادوارد ون دایک در کتاب معروف اکتفاء القنوع خود یکی از تالیفات ملا عبدالله یزدی را تحفه شاهجهانیه ذکر می کند. بدین بیان که مرحوم یزدی شرح و حاشیه ای بر تهذیب تفتازانی به همین نام نوشته است. این کتاب چندین قرن است در پاکستان و هند تدریس می شود و جزو کتب رایج مدارس علوم دینی است. بر خلاف سایر کشورهای اهل سنت که این اثر در آنجا رواج ندارد. در تحقیق کنونی پیرامون این موضوع و بر اساس نسخه چاپ شده تحفه شاهجهانیه(یا شاهجانیه) در پاکستان، تحلیلی صورت گرفته و کتاب تحفه شاهجهانیه با حاشیه ملا عبدالله مقایسه شده و به علاوه حواشی بر تحفه شاهجهانیه نیز با حواشی بر حاشیه ملا عبدالله مطابقت داده شده است.

کلمات کلیدی: ملا عبدالله یزدی، علم منطق، تحفه شاهجهانیه، حاشیه بر تهذیب.

 [1] . محقق و کتابشناس حوزه علمیه قم.

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP