عبدالله پوررضا

 

چکیده

 

علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی از اندیشمندان بزرگ و مشهور شیعه در قرن دهم هجری می باشد که لازم است پیرامون وی کارهای بسیاری صورت بگیرد.

 

این شخصیت بزرگ در عصر صفویه می زیسته و در همان عصر چهار شخصیت معروف شیعه با عنوان ملا عبدالله معروف بوده اند و بین این چهار نفر از جهت های مختلفی از جمله استاد بزرگان بودن، محل تحصیل، آثار و تالیفات، حوادث زندگی و.... اشتباهاتی صورت گرفته است. مقاله حاضر با نظر به همین اشکال، در پی نمایاندن گوشه هایی از فعالیت علمی و حیات عملی و اجتماعی این شخصیت ها بوده و نشان می دهد ملا عبدالله یزدی در دو جهت عملی و رفتاری و همچنین در جنبه علم و دانش برجسته ترین شخصیت از میان این چهار نفر است.

 

اسامی افرادی که در این مقاله بدانها پرداخته شده عبارتد از : ملا عبدالله بهابادی یزدی، ملا عبدالله شوشتری(اصفهانی؛ به ضمیمه بحث از ملا عبدالله شوشتری خراسانی)؛ ملا عبدالله تونی خراسانی و میرزا عبدالله افندی.

 

کلمات کلیدی: ملا عبدالله بهابادی، ملا عبدالله تونی، ملا عبدالله شوشتری، ملا عبدالله افندی

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP