حجت الاسلام و المسلمین بشکانی

اهمیت عقل گرایی و تفکر استدلالی در دین مبین اسلام و مذهب تشیع بر کسی پوشیده نیست. این جریان در ایران و شیعه نمود و بروز بسیاری داشته و دارای مراحل مختلفی بوده است که یکی از آنها مکتب تعقل گرای شیراز است که ملا عبدالله بهابادی یزدی از معروف ترین اندیشمندان آن مکتب به شمار می رود. در مقالۀ کنونی پیرامون موقعیت جغرافیایی بهاباد، سابقۀ کهن آن، دیدگاه جهانگردان نسبت بدان، تبار ملا عبدالله بهابادی، تحصیلات و اساتید وی در اصفهان و شیراز، تحلیل جریان تعقل گرایی انتهای عصر تیموری و نیمۀ اول عصر صفوی، محاسن و مزایای رویکرد تعقل گرایی ملا عبدالله، نقش مرحوم بهابادی در مکتب شیراز و تاثیر بر مکتب فلسفی ملاصدرا و... به بحث پرداخته ایم. نتیجه بحث به روشنی از برجسته بودن شخصیت و اهمیت وافر نقش ملا عبدالله در تقویت جریان تعقل گرایی قرن دهم و نیز انتقال این جریان به عتبات عراق خبر می دهد.

 

کلمات کلیدی: ملا عبدالله بهابادی، زندگینامه و شخصیت، جریان تعقل گرایی عصر صفوی

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP