ارائه دهندگان : دکتر محمدعلی فتح اللهی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دکتر یعقوب توکلی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دکتر عبدالمجید مبلغی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) دبیر علمی: دکتر حسن عبدی پور (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)
زمان: دوشنبه 25 دی ۱۴۰۲ | ساعت 8 صبح برگزارکنندگان: پژوهشکده مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و حقوق و دبیرخانه کنگره بزرگداشت ملاعبدالله بهابادی زمان : دوشنبه 25 دی ماه ساعت 8 صبح
برگزاری جلسه به صورت حضوری و مجازی
لینک حضور در نشست: http://dte.bz/quranconf
با مشارکت:
همکاران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 
 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP