زندگی علامه ملا عبدالله بهابادی

                          سروده ی محمود پوروهاب

(1)بهاباد

 

آیا به گوشت خورده هرگز

                        نام بهاباد؟

یا چیزی از آن

             داری تو در ...

ملا عبدالله بهابادی

ای عارفِ خفته در دل خاک

ای پر زده در سماء و افلاک

 

نام تو بزیبد این مکان را

علم تو گرفته آسمان را

 

سرلوحه فخر عالمانی

خورشید منیر آسمانی

 

ای شهره به حکمت و کرامات

در ...

آن حکیمی که به حکمت دُر نایاب شده

مست عرفان و تدبر چو می ناب شده

صاحبِ حاشیه بر منطق تفتازانی

نام او حک شده بر سینه ی ما قاب شده

آفتابی که شده روشن از او شهر خرد

در دل تیره شب چون رخ مهتاب شده

...

آن حکیمی که به حکمت دُر نایاب شده

مست عرفان و تدبر چو می ناب شده

صاحبِ حاشیه بر منطق تفتازانی

نام او حک شده بر سینه ی ما قاب شده

آفتابی که شده روشن از او شهر خرد

در دل تیره شب چون رخ مهتاب شده

...

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP