منو

A+ A A-

شناسایی یک اثر کلامی از علامه بها بادی در کتابخانه آیت الله العظمی نجفی مرعشی

 حاشیه الدوانی علی شرح القدیم للتجرید،لمولی نجم الدین عبدالله بن شهاب الدین حسین الیزدی الشهابادی(م 981)،المخطوطه، المحفوظه فی مکتبه المرعشی ،الرقم 11272.

تجرید الکلام از آثار گرانبهای دینی در رشته عقاید اسلامی و امامی اثر دانشمند نامدار شیخ طوسی می باشد. مباحث مطرح در این کتاب را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1.در امور عامه که مشتمل بر چند فصل می باشد که اولین آن مبحث وجود و عدم است؛

  1. مبحث جواهر و اعراض؛
  2. در اثبات صانع تعالی و صفاتش؛
  3. مبحث نبوت؛
  4. مبحث امامت؛
  5. مبحث معاد.

بر کتاب تجرید الکلام شیخ شروح بسیاری نگاشته شده است که از جمله آنها سه شرحی بود که علامه دوانی بر این اثر گرانسنگ نگاشته بود. اولین شرح علامه دوانی بر شرح تجرید قوشجی حاشیه قدیمی دوانی معروف می باشد که بر این کتاب علامه ملاعبدالله بهابادی(ره) شرحی نگاشته که معروف به حاشیه بر حاشیه شرح جدید تجرید(قدیم دوانی) می باشد. این اثر نسخه ای نزد صاحب الریاض دارد و نسخه دیگری از آن در کتابخانه مرعشی نجفی موجود است