عظیم عابدینی[1]   ***  حبیب الله یوسفی[2]

 چکیده

مفسر کبیر و فیلسوف شهیر علامه ملا عبدالله بهابادی در کارنامه علمی خود تالیفات و تصنیفاتی نیز در علم تفسیر کلام الهی دارا می باشد. از میان مدارک موجود گزارش سه اثر تفسیری از وی به ما رسیده است که یکی از آنها التجاره الرابحه می باشد که تالیفی مفصل و مبسوط پیرامون تفسیر دو سوره حمد و توحید می باشد. دومین اثر وی حاشیه بر تفسیر بیضاوی یا همان انوار التنزیل می باشد و بالاخره سومین اثر تفسیری ملا عبدالله بهابادی که تنها اثر چاپ شده تفسیری او نیز هست، خلاصه و چکیدۀ همان التجاره الرابحه می باشد. نام این اثر دره المعانی است و با اینکه خلاصه التجاره الرابحه است ولی در محتوا نکات و اشارات و دقایق جدیدی را نیز در بر دارد. ساختار آن موجز و تفکیکی و محتوایش ناظر به علوم ادبی، لغوی، بلاغی، تجویدی، روایی، عقلی و معرفتی است. امری که نشان می دهد مرحوم بهابادی نگاهی اجتهادی به علوم تفسیر قرآن داشته و در این زمینه نیز دارای مهارت مخصوص به خود بوده است.

کلید واژه ها: تفسیر قرآن، ملا عبدالله بهابادی یزدی، عصر صفویه.

 

[1] . دکترای فلسفه از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

[2] . عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

 

ویژه نامه ها

ویژه نامه 1 ویژه نامه 2  معرفی آثار  معرفی آثار(انگلیسی)
ویژه نامه (عربی) حکیم بهابادی در یک نگاه (فارسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (انگلیسی) حکیم بهابادی در یک نگاه (ترکی)
TPL_BACKTOTOP